Tagged: Solaris

grep-2.7

Polecenie grep służy do przeszukiwania pliku lub plików wejściowych w poszukiwaniu wierszy zawierających określony wzorzec. Domyślnie grep wypisuje pasujące wiersze na wyjście standardowe.

Poniżej zapis sesji konfiguracji i kompilacji programu grep 2.7. Skrypt w załączeniu.


soft@wega:~/grep% ./drf_grep-2.7_conf 
cc: Sun C 5.10 SunOS_sparc 2009/06/03
usage: cc [ options] files.  Use 'cc -flags' for details
MANPATH=/usr/local/share/man:/usr/local/man:/usr/share/man
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/opt/SUNWspro/bin:/usr/ccs/bin
CFLAGS=-fast -features=extensions
CPPFLAGS=-I/usr/local/include
CXXFLAGS=-fast -features=extensions
LDFLAGS=-L/usr/local/lib -R/usr/local/lib
=============================================
dmake clean [y|n] ?
n
=============================================

texinfo-4.13a

Texinfo jest oficjalnym formatem dokumentacji projektów GNU. Został wymyślony przez Richarda Stallmana i Boba Chassella wiele lat temu. Jest także używany przez wiele non-GNU projektów również.

Texinfo używa jednego pliku źródłowego aby wyprodukować wyjście w różnych formatach, zarówno do umieszczania online jak i drukowania(dvi, html, info, pdf, xml, itp.).

Poniżej znajduje się zapis sesji konfiguracji i kompilacji Texinfo, skrypt w załączniku.


soft@wega:~/texinfo% ./drf_texinfo-4.13a_conf 
cc: Sun C 5.10 SunOS_sparc 2009/06/03
usage: cc [ options] files.  Use 'cc -flags' for details
MANPATH=/usr/local/share/man:/usr/local/man:/usr/share/man
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/opt/SUNWspro/bin:/usr/ccs/bin
CFLAGS=-fast
CPPFLAGS=-I/usr/local/include
CXXFLAGS=-fast
LDFLAGS=-L/usr/local/lib -R/usr/local/lib
=============================================

diffutils-3.0

GNU Diffutils jest pakietem kilku programów służących do znajdowania różnic między plikami. Solaris ma oczywiście diffa w systemie, ale jak zwykle jest nieco uboższy od wersji GNU.

Poniżej zapis sesji konfiguracji i kompilacji, a w załącznikach skrypt i patch. Do kompilacji należy używać GNU Make (gmake).

bison-2.4.3

Zapis sesji konfiguracji i kompilacji generatora/parsera Bison. Skrypt do kompilacji w załączeniu.

gawk-3.1.8

Gawk jak sama nazwa mówi, jest implementacją GNU narzędzia Awk. Co tu więcej pisać? Jak ktoś używa systemów Unixowych to wie do czego to służy.

Poniżej zapis sesji konfiguracji i kompilacji:

gmp-5.0.2

GNU MP, lub inaczej GMP jest darmową biblioteką do wykowania arytmetyki precyzyjnej operującej na oznaczonych liczbach całkowitych, wymiernych i zmiennoprzecinkowych. Nie ma praktycznego limitu precyzji w zastosowaniu GMP, poza tym narzuconym przez dostępną pamięć maszyny na której jest uruchomiona. GNU MP posiada bogaty zestaw funkcji, które posiadają usystematyzowany interfejs.

vim-7.3

Vim jest zaawansowanym edytorem tekstu, wymyślonym aby zastąpić standardowy Unixowy edytor ‘Vi’ i dostarczyć dodatkowego zestawu funkcji i właściwości.

Konfiguracja i kompilacja przy użyciu skryptu (w załączeniu):

sed-4.2.1

Sed (streams editor) nie jest tak naprawdę prawdziwym edytorem ani procesorem tekstu. Zamiast tego jest używany do filtrowania tekstu, np. bierze tekst wejściowy i wykonuje na nim jakieś operacje (lub zestaw operacji) i przekazuje na wyjście zmodyfikowany tekst. Sed typowo jest wykorzystywany do wyłuskania części pliku przy użyciu porównania wzorca lub zastępowania wielu wystąpień danego wzorca w pliku.

Konfiguracja i kompilacja przy użyciu skryptu (w załączeniu):

wget-1.12

GNU Wget jest programem do pobierania plików przy użyciu protokołów HTTP, HTTPS i FTP, które są najczęściej wykorzystywane w Internecie. Jest to nie interaktywne narzędzie wywoływane z linii poleceń, więc może być łatwo wykorzystywane w skryptach, zadaniach cron, na terminalach bez wsparcia dla X-Windows itp.

Konfiguracja i kompilacja przy użyciu skryptu (w załączniku):

openssl-1.0.0d

Trochę o OpenSSL i opis kompilacji wersji 0.9.8 opisywałem już wcześniej, nie będę więc tego powielał. Tutaj jest opis konfiguracji i kompilacji wersji 1.0.0d, przy użyciu skryptu, który znajduje się w załączeniu. Należy użyć GNU Make (gmake), bo próba kompilacji dmake w tych nowszych wersjach może skończyć się błędem.