Tagged: OpenSSL

Trusted certificates for free – StartSSL

How many times did you see a pop-up message “Security certificate of this site is not trusted!”? We are used to it, and most of people even don’t check who is Certificate Authority and...

OpenSSL

The OpenSSL Project is a collaborative effort to develop a robust, commercial-grade, full-featured, and Open Source toolkit implementing the Secure Sockets Layer (SSL v2/v3) and Transport Layer Security (TLS v1) protocols as well as...

openssl-1.0.0d

Trochę o OpenSSL i opis kompilacji wersji 0.9.8 opisywałem już wcześniej, nie będę więc tego powielał. Tutaj jest opis konfiguracji i kompilacji wersji 1.0.0d, przy użyciu skryptu, który znajduje się w załączeniu. Należy użyć GNU Make (gmake), bo próba kompilacji dmake w tych nowszych wersjach może skończyć się błędem.

openssl-0.9.8o

Projekt OpenSSL jest wspólnym wysiłkiem podjętym w celu rozwijania solidnego, pełnowartościowego zestawu narzędzi Open Source o komercyjnej jakości, implementującego protokoły Secure Sockets Layer (SSL v2/v3) i Transport Layer Security (TLS v1) oraz w pełni silną bibliotekę kryptograficzną ogólnego zastosowania.
Projekt jest zarządzany przez ogólnoświatową społeczność wolontariuszy, którzy używają Internetu do komunikacji, planowania i rozwijania OpenSSL i skojarzonej z projektem dokumentacji.