Tagged: BerkeleyDB

BerkeleyDB upgrade

During switching LDAP directory to new environment with newer version of OpenLDAP (2.4.25) and new BerkeleyDB (5.1.25), I received following error message:


Program version 5.1 doesn't match environment version 4.7
database ... cannot be opened, err -30969. Restore from backup!
bdb(...): txn_checkpoint interface requires an environment configured for the transaction subsystem
bdb_db_close: database "...": txn_checkpoint failed: Invalid argument (22).
backend_startup_one (type=hdb, suffix="..."): bi_db_open failed! (-30969)
bdb_db_close: database "...": alock_close failed

This means that you need to upgrade BerkeleyDB. Because this is not OpenLDAP specific, but rather BerkeleyDB specific, I decided to describe how to fix this issue. First of all let’s make a backup:

BerkeleyDB-5.1.25

Oracle Berkeley DB jest wiodącym, osadzalnym silnikiem przestrzeni, która zapewnia developerom szybką, niezawodną, lokalną bazę danych bez potrzeby administracji. Oracle Berkeley DB jest biblioteką, którą można włączyć bezpośrednio do aplikacji. Aplikacja tworzy proste wywołania funkcji zamiast wysyłać zapytania do zdalnego serwera, eliminując narzuty wydajnościowe architektur klient-serwer.