Tagged: PGP

GnuPG for Windows or Gpg4win

Gpg4win (GNU Privacy Guard for Windows) is an encryption software for files and emails.

What is Gpg4win?

Gpg4win enables users to securely transport emails and files with the help of encryption and digital signatures. Encryption protects the contents against an unwanted party reading it. Digital signatures make sure that it was not modified and comes from a specific sender.

The GNU Privacy Guard (GnuPG)

Sometimes you need to encrypt some files or messages to prevent accessing them by unathorized persons. There are several standards and software for this purpose, but the most popular standard that adopted on the...

GnuPG

The GNU Privacy Guard

GnuPG jest kompletną i bezpłatną implementacją standardu OpenPGP zdefinowanego przez RFC4880. GnuPG pozwala szyfrować i podpisywać dane i korespondencję, posiada możliwości elastycznego zarządzania systemem kluczy oraz moduły dostępu do każdego typu katalogów kluczy publicznych. GnuPG znane również jako GPG jest narzędziem powłoki, które posiada zdolność łatwej integracji z innymi aplikacjami. Dostępnych jest wiele frontendów i aplikacji wykorzystujących biblioteki. GnuPG w wersji 2 dostarcza również wsparcia dla standardu S/MIME.