Tagged: PHP

php-5.2.14

root@hydra:~# su - soft
soft@hydra:~% cd php 
soft@hydra:~/php% wget "http://pl.php.net/get/php-5.2.14.tar.gz/from/this/mirror"
...
soft@hydra:~/php% gtar -zxf php-5.2.14.tar.gz
soft@hydra:~/php% gsed "s/5.2.12/5.2.14/g" drf_php-5.2.12_conf > drf_php-5.2.14_conf
soft@hydra:~/php% chmod 754 !$
chmod 754 drf_php-5.2.14_conf

Trzeba sprawdzić i ewentualnie poprawić ścieżkę do apxs

soft@hydra:~/php% vi drf_php-5.2.14_conf

Kompilacja przy użyciu skryptu (w załączniku)