Tagged: Compilation

BerkeleyDB-5.1.25

Oracle Berkeley DB jest wiodącym, osadzalnym silnikiem przestrzeni, która zapewnia developerom szybką, niezawodną, lokalną bazę danych bez potrzeby administracji. Oracle Berkeley DB jest biblioteką, którą można włączyć bezpośrednio do aplikacji. Aplikacja tworzy proste wywołania funkcji zamiast wysyłać zapytania do zdalnego serwera, eliminując narzuty wydajnościowe architektur klient-serwer.

coreutils-8.12

GNU Core Utilities jest pakietem podstawowych narzędzi manipulacji plikami, powłoką i tekstem dla systemów operacyjnych GNU. W Solarisie też się przydają.

Zapis sesji konfiguracji i kompilacji poniżej, skrypt w załączniku.

groff-1.21

Oprogramowanie Groff (GNU Troff) czyta tekst zmiksowany z poleceniami formatującymi i produkuje sformatowane wyjście. Groff wspiera także teraz format HTML.

patch-2.6.1

Patch jest programem, który bierze na wejściu plik zawierający listing różnic wyprodukowanych przez diff i stosuje te różnice na jednym lub wielu oryginalnych plikach produkując wersję zawierającą poprawki.

Wersja stabilna 2.6.1 ma pewne niedociągnięcia, więc polecam ściągnięcie wersji przynajmniej 2.6.1.136-31a7 z ftp://alpha.gnu.org/gnu/patch/, która zawiera już odpowiednie poprawki.

grep-2.8

Polecenie grep służy do przeszukiwania pliku lub plików wejściowych w poszukiwaniu wierszy zawierających określony wzorzec. Domyślnie grep wypisuje pasujące wiersze na wyjście standardowe.

Poniżej zapis sesji konfiguracji i kompilacji programu grep 2.8. Skrypt w załączeniu.

grep-2.7

Polecenie grep służy do przeszukiwania pliku lub plików wejściowych w poszukiwaniu wierszy zawierających określony wzorzec. Domyślnie grep wypisuje pasujące wiersze na wyjście standardowe.

Poniżej zapis sesji konfiguracji i kompilacji programu grep 2.7. Skrypt w załączeniu.


soft@wega:~/grep% ./drf_grep-2.7_conf 
cc: Sun C 5.10 SunOS_sparc 2009/06/03
usage: cc [ options] files.  Use 'cc -flags' for details
MANPATH=/usr/local/share/man:/usr/local/man:/usr/share/man
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/opt/SUNWspro/bin:/usr/ccs/bin
CFLAGS=-fast -features=extensions
CPPFLAGS=-I/usr/local/include
CXXFLAGS=-fast -features=extensions
LDFLAGS=-L/usr/local/lib -R/usr/local/lib
=============================================
dmake clean [y|n] ?
n
=============================================

texinfo-4.13a

Texinfo jest oficjalnym formatem dokumentacji projektów GNU. Został wymyślony przez Richarda Stallmana i Boba Chassella wiele lat temu. Jest także używany przez wiele non-GNU projektów również.

Texinfo używa jednego pliku źródłowego aby wyprodukować wyjście w różnych formatach, zarówno do umieszczania online jak i drukowania(dvi, html, info, pdf, xml, itp.).

Poniżej znajduje się zapis sesji konfiguracji i kompilacji Texinfo, skrypt w załączniku.


soft@wega:~/texinfo% ./drf_texinfo-4.13a_conf 
cc: Sun C 5.10 SunOS_sparc 2009/06/03
usage: cc [ options] files.  Use 'cc -flags' for details
MANPATH=/usr/local/share/man:/usr/local/man:/usr/share/man
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/opt/SUNWspro/bin:/usr/ccs/bin
CFLAGS=-fast
CPPFLAGS=-I/usr/local/include
CXXFLAGS=-fast
LDFLAGS=-L/usr/local/lib -R/usr/local/lib
=============================================

diffutils-3.0

GNU Diffutils jest pakietem kilku programów służących do znajdowania różnic między plikami. Solaris ma oczywiście diffa w systemie, ale jak zwykle jest nieco uboższy od wersji GNU.

Poniżej zapis sesji konfiguracji i kompilacji, a w załącznikach skrypt i patch. Do kompilacji należy używać GNU Make (gmake).

bison-2.4.3

Zapis sesji konfiguracji i kompilacji generatora/parsera Bison. Skrypt do kompilacji w załączeniu.

gawk-3.1.8

Gawk jak sama nazwa mówi, jest implementacją GNU narzędzia Awk. Co tu więcej pisać? Jak ktoś używa systemów Unixowych to wie do czego to służy.

Poniżej zapis sesji konfiguracji i kompilacji: