• Uncategorized

Jak zamienić w kontenerze dataset na lofs

Ponieważ konfiguruję system pocztowy, potrzebuję wyeksportować filesystem ZFS przez NFS do innego noda, gdzie postfix poprzez delivera będzie zapisywał wiadomości do skrzynek. Jak widać w tym zapisie sesji, skonfigurowałem całą zpoole “studmail” jako dataset ZFS dla kontenera st1. Niestety w prosty sposób nie da się współdzielić systemu plików ZFS przez NFS w kontenerze (non-global):

root@st1:~# zfs list
NAME             USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
studmail           301M 1.78T 28.0K none
studmail/etc        4.52M 1.78T 4.19M /data/etc
studmail/studmail      480K 1.78T  417K /data/studmail
studmail/var         296M 1.78T  294M /data/var

root@st1:~# zfs set sharenfs=rw=@192.168.X.X/32,anon=0 studmail/studmail
cannot set property for 'studmail/studmail': 'sharenfs' cannot be set in a non-global zone

Zdecydowałem się więc przekonfigurować kontener aby używał lofs zamiast całego datasetu, ale najpierw trzeba zmienić punkty montowania:

root@st1:~# zfs set mountpoint=/data/etc/st1 studmail/etc
root@st1:~# zfs set mountpoint=/data/var/st1 studmail/var
root@st1:~# zfs list
NAME             USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
studmail           301M 1.78T 28.0K none
studmail/etc        4.52M 1.78T 4.19M /data/etc/st1
studmail/studmail      480K 1.78T  417K /data/studmail
studmail/var         296M 1.78T  294M /data/var/st1

Teraz można zatrzymać i przekonfigurować kontener:

root@st1:~# halt

[Connection to zone 'st1' pts/2 closed]
root@feniks:~# zonecfg -z st1
zonecfg:st1> info
zonename: st1
zonepath: /zones/st1
brand: native
autoboot: true
...
dataset:
	name: studmail

Usunięcie datasetu (jeśli jest więcej niż jeden, to należy podać nazwę tego, który chcemy usunąć):

zonecfg:st1> remove dataset

Dodanie systemów plików ZFS jako lofs:

zonecfg:st1> add fs
zonecfg:st1:fs> set dir=/data/etc
zonecfg:st1:fs> set special=/data/etc/st1
zonecfg:st1:fs> end
type not specified
zonecfg:st1:fs> set type=lofs
zonecfg:st1:fs> end
zonecfg:st1> add fs
zonecfg:st1:fs> set dir=/data/var
zonecfg:st1:fs> set special=/data/var/st1
zonecfg:st1:fs> set type=lofs
zonecfg:st1:fs> end
zonecfg:st1> add fs
zonecfg:st1:fs> set dir=/data/studmail
zonecfg:st1:fs> set special=/data/studmail
zonecfg:st1:fs> set type=lofs
zonecfg:st1:fs> end
zonecfg:st1> verify
zonecfg:st1> commit
zonecfg:st1> exit

OK, ale katalogi są puste. Dlaczego? Sprawdźmy właściwość zoned w datasecie:

root@feniks:~# zfs get -r zoned studmail
NAME            PROPERTY VALUE SOURCE
studmail          zoned   on   local
studmail/etc        zoned   on   inherited from studmail
studmail/studmail      zoned   on   inherited from studmail
studmail/var        zoned   on   inherited from studmail

Zatem systemy plików są zamontowane, ale nie widać ich zawartości w strefie globalnej. Trzeba to zmienić:

root@feniks:~# zfs set zoned=off studmail
root@feniks:~# zfs get -r zoned studmail
NAME            PROPERTY VALUE SOURCE
studmail          zoned   off  local
studmail/etc        zoned   off  inherited from studmail
...
root@feniks:~# ls -laF /data/etc/st1
total 4
drwxr-xr-x 2 root root 2 Aug 10 13:30 ./
drwxr-xr-x 27 root root 28 Aug 13 10:26 ../

Ciągle pusto (lub nie ma katalogu)? Najprostsze wyjście to wyeksportować i zaimportować zpoolę:

root@feniks:~# zpool export studmail
root@feniks:~# zpool import studmail 
root@feniks:~# zfs list -r studmail
NAME             USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
studmail           301M 1.78T 28.0K none
studmail/etc        4.52M 1.78T 4.19M /data/etc/st1
studmail/studmail      480K 1.78T  417K /data/studmail
studmail/var         296M 1.78T  294M /data/var/st1
root@feniks:~# ls -laF /data/etc/st1 
total 638
drwxr-xr-x 10 root root   13 Jul 21 14:03 ./
drwxr-xr-x 27 root root   28 Aug 13 10:26 ../
drwxr-xr-x 7 root root   11 Jan 15 2010 apache/
drwxr-xr-x 2 root root   13 Apr 12 13:23 certs/
drwxr-xr-x 3 root root   6 Aug 17 08:40 dovecot/
drwxr-xr-x 2  27 root   4 Apr 26 13:22 gnarwl/
...

Myślę, że można uruchomić kontener:

root@feniks:~# zoneadm -z st1 boot
root@feniks:~# zoneadm -z st1 list -v
 ID NAME       STATUS   PATH              BRAND  IP  
 14 st1       running  /zones/st1           native  shared

Teraz można już wyeksportować system plików przez NFS ze strefy globalnej:

root@feniks:~# zfs set sharenfs=rw=@192.168.X.X/32,anon=0 studmail/studmail
root@feniks:~# share
-        /data/studmail  anon=0,sec=sys,rw=@192.168.X.X/32  "" 

UWAGA: W tym przykładzie nie brałem pod uwagę kwestii bezpieczeństwa eksportowanego przez NFS zasobu, proszę zajrzeć do dokumentacji NFS aby dobrać odpowiednie opcje!

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.