Monthly Archive: January 2011

Installation of mail system on Ubuntu

I assume that you have installed system with basic configuration and SSH running. After login to system we can install dovecot-postfix package, which is described as fully functional mail server:

drfugazi@charr:~% sudo aptitude install dovecot-postfix
[sudo] password for drfugazi:
Reading extended state information
Initializing package states... Gotowe
The following NEW packages will be installed:
  dovecot-common{a} dovecot-imapd{a} dovecot-pop3d{a} dovecot-postfix
0 packages upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 7957kB of archives. After unpacking 15,1MB will be used.
Do you want to continue? [Y/n/?] y
...
Configuring dovecot-common (1:1.2.9-1ubuntu6.1) ...
Creating config file /etc/dovecot/dovecot.conf with new version
Creating config file /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf with new version
Creating config file /etc/dovecot/dovecot-sql.conf with new version

Now we should check if Dovecot is running and we can connect to IMAP server on localhost:

Masowe snapshoty ZFS

ZFS to taki fajny filesystem, w którym szybko można zrobić migawkę (snapshot).

Na przykład mając ZFS o nazwie tank, robimy snapshot o nazwie snap1:


# zfs snapshot tank@snap1

Załatwione, operacja szybka i bezbolesna. Ale jak w systemie jest kilka zpool i na każdej kilka filesystemów ZFS to już trzeba by się trochę naklepać. Ja to załatwiam takim jednowierszowcem:


# for a in `zpool list -H -o name`; do zfs snapshot -r $a@20110109; done

Ta instrukcja spowoduje rekursywne utworzenie snapshotów dla wszystkich zpool w systemie, oczywiście ciąg 20110109 jest przykładowy i reprezentuje aktualną datę.

Masowe snapshoty ZFS

ZFS to taki fajny filesystem, w którym szybko można zrobić migawkę (snapshot). Na przykład mając ZFS o nazwie tank, robimy snapshot o nazwie snap1: # zfs snapshot tank@snap1 Załatwione, operacja szybka i bezbolesna. Ale...