Monthly Archive: February 2009

gnarwl-3.5

GNARWL jest autoresponderem działającym po stronie serwera pocztowego, jest to odpowiednik programu Vacation wzbogacony m. in. o współpracę z katalogiem LDAP. Więcej informacji o programie oraz jego zastosowaniu można znaleźć na stronie projektu: http://www.onyxbits.de/gnarwl. Ja nie będę się nad tym rozwodził, skupię się na kompilacji i instalacji tego oprogramowania pod Solarisem 10 przy użyciu kompilatora z Sun Studio.

gdbm-1.8.3

GDBM jest zestawem algorytmów bazodanowych, które używają rozszerzalnego haszowania (extensible hashing). Algorytmy działają podobnie jak algorytm UNIX dbm. Więcej na stronie projektu: http://directory.fsf.org/project/gdbm/

Źródła do kompilacji można znaleźć pod adresem: http://ftp.gnu.org/gnu/gdbm/. Kompilacja pod Solarisem 10 z Sun Studio CC nie sprawia problemów. Polecam jednak użycie GNU make (gmake). Mój skrypt w załączniku.

groff-1.20.1

Groff jest procesorem, który czyta niesformatowany tekst i polecenia formatujące i produkuje z nich sformatowany tekst, który wysyła na urządzenie wyjściowe. Jest to wersja GNU programu troff (groff = GNU Troff). Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: http://directory.fsf.org/project/groff/