Tagged: Sieve

Pigeonhole – compilation and installation

You can download Pigeonhole for Dovecot from http://pigeonhole.dovecot.org/download.html


% wget http://www.rename-it.nl/dovecot/2.1/dovecot-2.1-pigeonhole-0.3.1.tar.gz
% tar -xf dovecot-2.1-pigeonhole-0.3.1.tar.gz

This is my script to configure and compile Pigeonhole 0.3.1 for Dovecot 2.1

Pigeonhole – Sieve support for Dovecot

Overview Pigeonhole is the name of the project that adds support for the Sieve language (RFC 5228) and the ManageSieve protocol (RFC 5804) to the Dovecot Secure IMAP Server. In the literal sense, a...

dovecot-2.0-sieve-0.2.0

Pigeonhole – Sieve Support for Dovecot

Projekt Pigeonhole is the name of the project that adds support for the Sieve language (RFC 5228) and the ManageSieve protocol (RFC 5804) to the Dovecot Secure IMAP Server. In the literal sense, a pigeonhole is a a hole or recess inside a dovecot for pigeons to nest in. It is, however, also the name for one of a series of small, open compartments in a cabinet used for filing or sorting mail. As a verb, it describes the act of putting an item into one of those pigeonholes. The name `Pigeonhole’ therefore well describes an important part of the functionality that this project adds to Dovecot: sorting and filing e-mail messages.

Source: http://pigeonhole.dovecot.org/

dovecot-1.2-sieve-0.1.17

Dovecot Sieve jest kompletnie przepisaną implementacją Sieve dla Dovecota w wersji 1.2 i nowszych. Głównym powodem przepisania silnika Sieve było zapewnienie bardziej niezawodnego wykonywania skryptu oraz lepszych komunikatów błędów dla użytkowników i administratorów systemu. Ta implementacja jest częścią Projektu Pigeonhole.

Źródło: http://wiki.dovecot.org/LDA/Sieve/Dovecot

Ściągnięcie źródeł, rozpakowanie i edycja skryptu do konfiguracji i kompilacji Sieve:

root@feniks:/home/soft/dovecot# su - soft
soft@feniks:~% cd dovecot 
soft@feniks:~/dovecot% wget http://www.rename-it.nl/dovecot/1.2/dovecot-1.2-sieve-0.1.17.tar.gz
soft@feniks:~/dovecot% gtar -zxf dovecot-1.2-sieve-0.1.17.tar.gz
soft@feniks:~/dovecot% cp drf_sieve-1.2-0.1.12_conf drf_sieve-1.2-0.1.17_conf
soft@feniks:~/dovecot% vi drf_sieve-1.2-0.1.17_conf