• Bez kategorii

dovecot-2.0.3

Dovecot is an open source IMAP and POP3 email server for Linux/UNIX-like systems, written with security primarily in mind. Dovecot is an excellent choice for both small and large installations. It’s fast, simple to set up, requires no special administration and it uses very little memory.

Source: http://dovecot.org/

Below you can find transcript of configuration and compilation session of Dovecot server and a script which I use for this purpose (as attachement).

Download sources and unpack:

root@feniks:~# su - soft
soft@feniks:~% cd dovecot
soft@feniks:~/dovecot% wget http://www.dovecot.org/releases/2.0/dovecot-2.0.3.tar.gz
--2010-09-21 12:15:46-- http://www.dovecot.org/releases/2.0/dovecot-2.0.3.tar.gz
Resolving www.dovecot.org... 62.236.108.70
Connecting to www.dovecot.org|62.236.108.70|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3096760 (3.0M) [application/x-gzip]
Saving to: `dovecot-2.0.3.tar.gz'
soft@feniks:~/dovecot% gtar -zxf dovecot-2.0.3.tar.gz 

Check configuration options:

soft@feniks:~/dovecot% ./dovecot-2.0.3/configure --help|less

Replace version number in configuration script and run:
NOTE: if you set –sysconfdir, you need to set parent directory, eg. „/data/etc”, not „/data/etc/dovecot”

soft@feniks:~/dovecot% gsed "s/1.2.13/2.0.3/g" drf_dovecot-1.2.13_conf > drf_dovecot-2.0.3_conf
soft@feniks:~/dovecot% ./drf_dovecot-2.0.3_conf 
cc: Sun C 5.9 SunOS_sparc Patch 124867-01 2007/07/12
usage: cc [ options] files. Use 'cc -flags' for details
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/opt/SUNWspro/bin:/usr/ccs/bin:/usr/ucb
CFLAGS=-xO3 -xautopar
CPPFLAGS=-I/usr/local/ssl/include -I/usr/local/openldap/include -I/usr/local/include
CXXFLAGS=-xO3 -xautopar
LDFLAGS=-L/usr/local/ssl/lib -R/usr/local/ssl/lib -L/usr/local/openldap/lib -R/usr/local/openldap/lib -L/usr/local/lib -R/usr/local/lib
=============================================
dmake clean [y|n] ?
n
=============================================
configure [y|n] ?
y
checking for a BSD-compatible install... /usr/local/bin/ginstall -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /usr/local/bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether dmake sets $(MAKE)... yes
...

Configuration summary:

Install prefix . : /usr/local/dovecot-2.0.3
File offsets ... : 64bit
I/O polling .... : poll
I/O notifys .... : none
SSL ............ : yes (OpenSSL)
GSSAPI ......... : no
passdbs ........ : static passwd passwd-file shadow pam checkpassword ldap
         : -bsdauth -sia -sql -vpopmail
userdbs ........ : static prefetch passwd passwd-file checkpassword ldap
         : -sql -vpopmail -nss
SQL drivers .... :
         : -pgsql -mysql -sqlite

Compilation and test:

dmake [y|n] ?
y
dmake all-recursive
...
Compillation successful
=============================================
dmake test || dmake check [y|n] ?
y
dmake: Fatal error: Don't know how to make target `test'
Making check in .
...

Switch to root and install:

soft@feniks:~/dovecot% exit
root@feniks:~# cd /home/soft/dovecot/dovecot-2.0.3 
root@feniks:/home/soft/dovecot/dovecot-2.0.3# dmake install
Making install in .
/bin/bash ./update-version.sh . .

dovecot-2.0.3

Dovecot jest Open Sourceowym serwerem IMAP i POP3 dla systemów Linux/UNIX, napisanym z naciskiem na bezpieczeństwo. Dovecot jest doskonałym wyborem zarówno dla małych jak i wielkich instalacji. Jest szybki, łatwy do ustawienia, nie wymaga specjalnej administracji i używa niewiele pamięci.

Źródło: http://dovecot.org/

Poniżej znajdziecie zapis sesji konfiguracji i kompilacji serwera dovecot oraz skrypt, którego do tego użyłem.

Ściągnięcie i rozpakowanie źródeł:

root@feniks:~# su - soft
soft@feniks:~% cd dovecot
soft@feniks:~/dovecot% wget http://www.dovecot.org/releases/2.0/dovecot-2.0.3.tar.gz
--2010-09-21 12:15:46-- http://www.dovecot.org/releases/2.0/dovecot-2.0.3.tar.gz
Resolving www.dovecot.org... 62.236.108.70
Connecting to www.dovecot.org|62.236.108.70|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3096760 (3.0M) [application/x-gzip]
Saving to: `dovecot-2.0.3.tar.gz'
soft@feniks:~/dovecot% gtar -zxf dovecot-2.0.3.tar.gz 

Sprawdzenie opcji konfiguracyjnych:

soft@feniks:~/dovecot% ./dovecot-2.0.3/configure --help|less

Podmiana numeru wersji w starym pliku konfiguracyjnym i uruchomienie skryptu do kompilacji:
UWAGA: jeśli ustawiacie –sysconfdir to należy podać mu katalog nadrzędny, u mnie „/data/etc”, nie jak wcześniej „/data/etc/dovecot”

soft@feniks:~/dovecot% gsed "s/1.2.13/2.0.3/g" drf_dovecot-1.2.13_conf > drf_dovecot-2.0.3_conf
soft@feniks:~/dovecot% ./drf_dovecot-2.0.3_conf 
cc: Sun C 5.9 SunOS_sparc Patch 124867-01 2007/07/12
usage: cc [ options] files. Use 'cc -flags' for details
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/opt/SUNWspro/bin:/usr/ccs/bin:/usr/ucb
CFLAGS=-xO3 -xautopar
CPPFLAGS=-I/usr/local/ssl/include -I/usr/local/openldap/include -I/usr/local/include
CXXFLAGS=-xO3 -xautopar
LDFLAGS=-L/usr/local/ssl/lib -R/usr/local/ssl/lib -L/usr/local/openldap/lib -R/usr/local/openldap/lib -L/usr/local/lib -R/usr/local/lib
=============================================
dmake clean [y|n] ?
n
=============================================
configure [y|n] ?
y
checking for a BSD-compatible install... /usr/local/bin/ginstall -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /usr/local/bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether dmake sets $(MAKE)... yes
...

Podsumowanie konfiguracji:

Install prefix . : /usr/local/dovecot-2.0.3
File offsets ... : 64bit
I/O polling .... : poll
I/O notifys .... : none
SSL ............ : yes (OpenSSL)
GSSAPI ......... : no
passdbs ........ : static passwd passwd-file shadow pam checkpassword ldap
         : -bsdauth -sia -sql -vpopmail
userdbs ........ : static prefetch passwd passwd-file checkpassword ldap
         : -sql -vpopmail -nss
SQL drivers .... :
         : -pgsql -mysql -sqlite

Kompilacja i testowanie:

dmake [y|n] ?
y
dmake all-recursive
...
Compillation successful
=============================================
dmake test || dmake check [y|n] ?
y
dmake: Fatal error: Don't know how to make target `test'
Making check in .
...

Przełączenie na roota i instalacja

soft@feniks:~/dovecot% exit
root@feniks:~# cd /home/soft/dovecot/dovecot-2.0.3 
root@feniks:/home/soft/dovecot/dovecot-2.0.3# dmake install
Making install in .
/bin/bash ./update-version.sh . .

Możesz również polubić…

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.