Konfiguracja autofs w LDAP – dla Linuxa i Solarisa

Jeśli masz serwer LDAP jako repozytorium użytkowników w swoich systemach, dobrze też posiadać serwer NFS do przechowywania katalogów domowych użytkowników. Zamiast konfigurować mapy autofs na każdym serwerze lepiej skonfigurować serwer LDAP do ich przechowywania. Zakładam, że serwer NFS (NFSHOME) oraz serwer i klient LDAP są już zainstalowane i skonfigurowane (patrz poprzednie posty).
Co należy zrobić:

1. Włączyć nis.schema w serwerze LDAP – muszą być dostępne strukturalne klasy obiektów nisObject i nisMap oraz atrybuty nisMapEntry oraz nisMapName – schemat jest dołączony w standardowej dystrybucji OpenLDAP distribution (/etc/openldap/schema).

2. Dodać mapę nis do serwera LDAP – dla systemu Solaris:

dn: nisMapName=auto_master,ou=service,dc=mycompany,dc=com
objectClass: top
objectClass: nisMap
nisMapName: auto_master
dn: nisMapName=auto_home,ou=service,dc=mycompany,dc=com
objectClass: top
objectClass: nisMap
nisMapName: auto_home

dla Linuxa – zwróć uwagę na kropki (.) zamiast podkreślników (_):

dn: nisMapName=auto.master,ou=service,dc=mycompany,dc=com
objectClass: top
objectClass: nisMap
nisMapName: auto.master
dn: nisMapName=auto.home,ou=service,dc=mycompany,dc=com
objectClass: top
objectClass: nisMap
nisMapName: auto.home

3. Dodać obiekty nis do serwera LDAP – w tym przypadku /home/user zostanie zmapowane do katalogu /app/nethomes/user na serwerze NFSHOME – ja użyłem tu symbolu wildcard (cn=*), ale oczywiście można skonfigurować mapę dla każdego użytkownika osobno.

dn: cn=/home,nisMapName=auto_master,ou=service,dc=mycompany,dc=com
objectClass: top
objectClass: nisObject
cn: /home
nisMapEntry: auto_home -nosuid,nobrowse
nisMapName: auto_master
dn: cn=*,nisMapName=auto_home,ou=service,dc=mycompany,dc=com
objectClass: top
objectClass: nisObject
cn: *
nisMapEntry: -rw,sync,quota,vers=4 NFSHOME:/app/nethomes/&
nisMapName: auto_home

dla Linuxa – trzeba zamienić podkreślnik na kropkę (auto_home -> auto.home itp.)

4. Tylko dla Solarisa – dodać odpowiednie wpisy attributeMap, objectclassMap oraz serviceSearchDescriptor w profilu DUA:

dn: cn=dev,ou=profile,dc=mycompany,dc=com
objectClass: DUAConfigProfile
objectClass: top
cn: dev
attributeMap: automount:automountKey=cn
attributeMap: automount:automountInformation=nisMapEntry
attributeMap: automount:automountMapName=nisMapName
objectclassMap: automount:automount=nisObject
objectclassMap: automount:automountMap=nisMap
serviceSearchDescriptor: auto_master:ou=service,dc=capgemini,dc=com?sub?nisMapName=auto_master
serviceSearchDescriptor: auto_home:ou=service,dc=capgemini,dc=com?sub?nisMapName=auto_home

5. Dodać atrybuty nisDomainObject i nisDomain to obiektu domeny – to jest opcjonalne, ale kojarzę, że miałem jakieś ostrzeżenia jeśli to nie było zdefiniowane. Poniżej pliki ldif rozszerzenia schematu oraz uzupełnionego wpisu:

dn: cn={6}nisdomain,cn=schema,cn=config
objectClass: olcSchemaConfig
cn: {6}nisdomain
olcAttributeTypes: {0}( 1.3.6.1.1.1.1.1.30 NAME 'nisDomain' DESC 'NIS domain
 ' EQUALITY caseIgnoreIA5Match SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 X-ORIGIN
 'user defined' )
olcObjectClasses: {0}( 1.3.6.1.1.1.2.15 NAME 'nisDomainObject' DESC 'Associa
 tes a NIS domain with a naming context' SUP top AUXILIARY MUST nisDomain X-
 ORIGIN 'user defined' )
dn: dc=mycompany,dc=com
objectClass: top
objectClass: nisDomainObject
objectClass: dcObject
objectClass: domain
dc: mycompany
nisDomain: mycompany.com

Konfiguracja klientów w osobnych postach.

Przydatne linki:
https://community.oracle.com/thread/1914905?start=0&tstart=0
https://community.oracle.com/thread/1910088?start=0&tstart=0
http://shanit.blogspot.de/2009/03/solaris-10-autofs.html

Możesz również polubić…

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.