Otagowano: Kontenery

Przygotowanie kontenera dla OpenDJ

Przygotowanie kontenera (Solaris zone) dla serwera usług katalogowych OpenDJ

Uruchamiam format aby system wykrył dyski i pokazał ich WWN:


# format
Searching for disks...done

c4t600A0B80002ACF5A000015954E16BDE3d0: configured with capacity of 15.00GB
c4t600A0B80002ACF5A000015974E16BE5Fd0: configured with capacity of 15.00GB
c4t600A0B80002ACF5A000015994E16BEDBd0: configured with capacity of 15.00GB

Tworzę zpoolę raidz o nazwie zldapdj1, na której umieszczę filesystemy kontenera, ustawiam od razu punkt montowania:

Jak zamienić w kontenerze dataset na lofs

Ponieważ konfiguruję system pocztowy, potrzebuję wyeksportować filesystem ZFS przez NFS do innego noda, gdzie postfix poprzez delivera będzie zapisywał wiadomości do skrzynek. Jak widać w tym zapisie sesji, skonfigurowałem całą zpoole „studmail” jako dataset ZFS dla kontenera st1. Niestety w prosty sposób nie da się współdzielić systemu plików ZFS przez NFS w kontenerze (non-global):

root@st1:~# zfs list
NAME             USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
studmail           301M 1.78T 28.0K none
studmail/etc        4.52M 1.78T 4.19M /data/etc
studmail/studmail      480K 1.78T  417K /data/studmail
studmail/var         296M 1.78T  294M /data/var

root@st1:~# zfs set sharenfs=rw=@192.168.X.X/32,anon=0 studmail/studmail
cannot set property for 'studmail/studmail': 'sharenfs' cannot be set in a non-global zone

04.02 Konfiguracja kontenera st1

Po instalacji kontenera i wstępnym skonfigurowaniu środowiska, sieci itp. czas przyjrzeć się temu co domyślnie działa i wyłączyć zbędne usługi. Wcześniej jednak ustawię sobie wygodniejsze środowisko do pracy zmieniając shella i katalog domowy roota. Użyję do tego GNU seda (gsed), którego już wcześniej polecałem zainstalować wraz z innymi narzędziami GNU ułatwiającymi pracę. Pamiętacie mam nadzieję, że /usr/local jest dziedziczone ze strefy globalnej w trybie tylko do odczytu.

04.01 Instalacja kontenera st1

Tworzenie kontenera o nazwie st1, bez kontroli zasobów, z dziedziczonymi katalogami standardowymi i dodatkowo z dziedziczonym /usr/local (w trybie tylko do odczytu). Skonfigurowane dwie karty sieciowe: qfe4 i qfe5 w trybie współdzielonym oraz dodana pula ZFS (zpool) o nazwie studmail.