Dovecot – kompilacja i instalacja

dovecotDovecota w systemach linuxowych można zainstalować z pakietów. Odpowiednie pakiety zapewniają też wsparcie dla LDAP, mysql itd. Niestety instalując w ten sposób zwykle nie można liczyć na najnowszą wersję, np. na dzień dzisiejszy w pakietach Ubuntu jest wersja 2.0.19-0ubuntu1, podczas gdy na stronie projektu dostępna jest już wersja 2.1.7. Dlatego też czasem warto skompilować i zainstalować samodzielnie oprogramowanie, nawet jak dostępne jest w pakiecie.

Poniżej skrypt, którego użyłem do kompilacji Dovecota na systemie Solaris 10 SPARC przy użyciu kompilatora SunStudio.


#!/bin/sh
#

# for GCC:
#CC=gcc
#CFLAGS="-O2 -mcpu=v9"
#MAKE=gmake
#
# for Sun Studio
CC=cc
CXX=CC
CFLAGS="-xO3 -xautopar"
CXXFLAGS=$CFLAGS
CPPFLAGS="-I/usr/local/ssl/include -I/usr/local/openldap/include -I/usr/local/include"
MAKE=dmake
#DMAKE_MODE=serial

export CC CFLAGS CPPFLAGS MAKE DMAKE_MODE
export CXX CXXFLAGS LDFLAGS LIBS

# $CC -v
$CC -V
set|grep PATH
set|grep FLAGS

DIR="dovecot"
VER="2.1.7"

cd $DIR-$VER

tn="n"
echo "============================================="
echo "$MAKE clean [y|n] ?"
read tn
if [ "$tn" = "t" ] || [ "$tn" = "y" ]; then
 $MAKE distclean || $MAKE realclean || $MAKE clean

 rm -f config.status
 rm -f config.log
fi;

tn="n"
echo "============================================="
echo "configure [y|n] ?"
read tn
if [ "$tn" = "t" ] || [ "$tn" = "y" ]; then
  ./configure \
  --prefix=/usr/local/$DIR-$VER \
  --infodir=/usr/local/info --mandir=/usr/local/man \
  --sysconfdir=/data/etc \
  --localstatedir=/data/var/$DIR \
  --with-libiconv-prefix=/usr/local \
  --with-ldap \
  --with-ssl \
  --with-ssldir=/data/etc/certs

fi;

tn="n"
echo "============================================="
echo "$MAKE [y|n] ?"
read tn
if [ "$tn" = "t" ] || [ "$tn" = "y" ]; then
 $MAKE && echo "Compillation successful"
fi;

DMAKE_MODE=serial
export DMAKE_MODE

tn="n"
echo "============================================="
echo "$MAKE test || $MAKE check [y|n] ?"
read tn
if [ "$tn" = "t" ] || [ "$tn" = "y" ]; then
 $MAKE test || $MAKE check
fi;

Sesja kompilacji przedstawia się następująco:

checking for a BSD-compatible install... /usr/local/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /usr/local/bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether dmake sets $(MAKE)... yes
...
Install prefix . : /usr/local/dovecot-2.1.7
File offsets ... : 64bit
I/O polling .... : poll
I/O notifys .... : none
SSL ............ : yes (OpenSSL)
GSSAPI ......... : no
passdbs ........ : static passwd passwd-file shadow pam checkpassword ldap
         : -bsdauth -sia -sql -vpopmail
userdbs ........ : static prefetch passwd passwd-file checkpassword ldap
         : -sql -vpopmail -nss
SQL drivers .... :
         : -pgsql -mysql -sqlite
Full text search : squat
         : -lucene -solr
dmake [y|n] ?
y
dmake all-recursive
Making all in .
old=`pwd` && cd . && abs_builddir=`pwd` && cd $old && \
cd . && abs_srcdir=`pwd` && cd $old && \
cat dovecot-config.in | sed \
-e "s|\$(top_builddir)|$abs_builddir|g" \
-e "s|\$(incdir)|$abs_srcdir|g" \
-e "s|\$(LIBICONV)|/usr/local/lib/libiconv.so -R/usr/local/lib|g" \
-e "s|^\(dovecot_pkgincludedir\)=|\1=/usr/local/dovecot-2.1.7/include/dovecot|" \
-e "s|^\(dovecot_pkglibdir\)=|\1=/usr/local/dovecot-2.1.7/lib/dovecot|" \
-e "s|^\(dovecot_pkglibexecdir\)=|\1=/usr/local/dovecot-2.1.7/libexec/dovecot|" \
-e "s|^\(dovecot_docdir\)=|\1=/usr/local/dovecot-2.1.7/share/doc/dovecot|" \
-e "s|^\(dovecot_moduledir\)=|\1=/usr/local/dovecot-2.1.7/lib/dovecot|" \
> dovecot-config
...
Making all in wiki
Making all in example-config
Making all in conf.d
cat ./README.in | sed "s|@exampledir@|/usr/local/dovecot-2.1.7/share/doc/dovecot/example-config|" > README
Compillation successful
=============================================
dmake test || dmake check [y|n] ?
y
dmake: Fatal error: Don't know how to make target `test'
Making check in .
/bin/bash ./update-version.sh . .
Making check in src
Making check in lib-test
Making check in lib
for bin in test-lib; do \
 if ! ./$bin; then exit 1; fi; \
done
aqueue ............................................................... : ok
array foreach ........................................................ : ok
array reverse ........................................................ : ok
base64_encode() ...................................................... : ok
...
0 / 73 tests failed
dmake check-am
Making check in lib-auth
...
mbox_from_parse(1,14) ................................................ : ok
mbox_from_create() ................................................... : ok
0 / 31 tests failed
...
proxy server msg copy ................................................ : ok
proxy server msg save ................................................ : ok
0 / 13 tests failed
Making check in ssl-params
Making check in stats
...

Instalacja z przywilejami roota (su - lub sudo -i)

# dmake install

Jeśli posiadasz wsparcie dla Sieve należy skompilować Sieve dla nowej wersji przed przełączeniem do nowego Dovecota.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.