Atrybuty unikalne w OpenDJ

Czasem istnieje potrzeba ustawienia pewnych atrybutów jako unikalne, na przykład jeśli LDAP zawiera użytkowników systemowych, to atrybut uid nie powinien się powtarzać w obrębie danego systemu. OpenDJ ma gotowy plugin do tego, ale domyślnie nie jest włączony. Podobnie w przypadku systemu pocztowego, atrybut mail powinien być unikalny. Tu już nie ma gotowego pluginu, ale można go łatwo stworzyć bazując na pluginie UID Unique Attribute i na tym opisie oraz tym.

No ale nie po to robię ten wpis żeby Was odsyłać do angielskich opisów. Pokażę tu jak dodać Plugin za pomocą dsconfig i jak go później przenieść do repliki za pomocą LDIFa.

root@ldapdj1:~# dsconfig -D cn=dirmgr -h localhost -p 4444 -X
>>>> Specify OpenDS LDAP connection parameters

Password for user 'cn=dirmgr': 

>>>> OpenDS configuration console main menu

What do you want to configure?

  1)  Access Control Handler        23) Log Rotation Policy
  2)  Account Status Notification Handler 24) Matching Rule
  3)  Administration Connector       25) Monitor Provider
  4)  Alert Handler            26) Network Group
  5)  Attribute Syntax           27) Network Group QOS Policy
  6)  Backend               28) Password Generator
  7)  Certificate Mapper          29) Password Policy
  8)  Connection Handler          30) Password Storage Scheme
  9)  Crypto Manager            31) Password Validator
  10) Debug Target             32) Plugin
  11) Entry Cache             33) Plugin Root
  12) Extended Operation Handler      34) Replication Domain
  13) Extension              35) Replication Server
  14) External Changelog Domain      36) Root DN
  15) Global Configuration         37) Root DSE Backend
  16) Group Implementation         38) SASL Mechanism Handler
  17) Identity Mapper           39) Synchronization Provider
  18) Key Manager Provider         40) Trust Manager Provider
  19) Local DB Index            41) Virtual Attribute
  20) Local DB VLV Index          42) Work Queue
  21) Log Publisher            43) Workflow
  22) Log Retention Policy         44) Workflow Element

  q)  quit

Enter choice: 32


>>>> Plugin management menu

What would you like to do?

  1) List existing Plugins
  2) Create a new Plugin
  3) View and edit an existing Plugin
  4) Delete an existing Plugin

  b) back
  q) quit

Enter choice [b]: 1


Plugin               : Type              : enabled
-----------------------------------:---------------------------------:--------
7-Bit Clean            : seven-bit-clean         : false
Change Number Control       : change-number-control      : true
Entry UUID             : entry-uuid           : true
Fractional Replication LDIF Import : fractional-ldif-import     : true
LastMod              : last-mod            : true
LDAP Attribute Description List  : ldap-attribute-description-list : true
Password Policy Import       : password-policy-import     : true
Profiler              : profiler            : true
Referential Integrity       : referential-integrity      : false
UID Unique Attribute        : unique-attribute        : false

Widać, że jest plugin UID Unique Attribute w stanie wyłączonym. Jego włączenie to kwestia przełączenia enable na true, pominę ten krok. Tworzymy nowy plugin:

What would you like to do?

  1) List existing Plugins
  2) Create a new Plugin
  3) View and edit an existing Plugin
  4) Delete an existing Plugin

  b) back
  q) quit

Enter choice [b]: 2


>>>> Select the type of Plugin that you want to create:

  1) Change Number Control Plugin     7)  Password Policy Import
                          Plugin
  2) Entry UUID Plugin           8)  Profiler Plugin
  3) Fractional LDIF Import Plugin     9)  Referential Integrity
                          Plugin
  4) Last Mod Plugin            10) Seven Bit Clean Plugin
  5) LDAP Attribute Description List    11) Unique Attribute Plugin
    Plugin                   
  6) Network Group Plugin            

  ?) help
  c) cancel
  q) quit

Enter choice : 11


>>>> Enter a name for the Unique Attribute Plugin that you want to create: Mail Unique Attribute


>>>> Configuring the "enabled" property

  Indicates whether the plug-in is enabled for use.

Select a value for the "enabled" property:

  1) true
  2) false

  ?) help
  c) cancel
  q) quit

Enter choice : 1


>>>> Configuring the "type" property

  Specifies the type of attributes to check for value uniqueness.

  Syntax: OID

Enter a value for the "type" property: mail

Enter another value for the "type" property [continue]: 


>>>> Configure the properties of the Unique Attribute Plugin

    Property Value(s)
    -----------------------------------------------------------------------
  1) base-dn  The plug-in uses the server's public naming contexts in the
         searches.
  2) enabled  true
  3) type   mail

  ?) help
  f) finish - create the new Unique Attribute Plugin
  c) cancel
  q) quit

Enter choice [f]: 

The Unique Attribute Plugin was created successfully

Press RETURN to continue 

Proste i intuicyjne, na dodatek to samo jest w przytoczonym opisie. Trochę się powtarzam, ale chcę zwrócić uwagę, że:

 • można tworzyć pluginy również dla atrybutów z własnych, dodanych do OpenDJ schematów
 • atrybuty dla których tworzona jest unikalność muszą być poindeksowane eq

Jeśli mamy skonfigurowaną replikację Multi-Master, to należy również dodać unikalność do bliźniaczego serwera. Można to zrobić przy pomocy dsconfig w trybie interaktywnym lub nieinteraktywnym, ale czy nie prościej będzie LDIFem?

Może i nie prościej jeśli nie byłoby możliwości eksportu z jakiegoś narzędzia. Można się podłączyć aplikacją control-panel, ale ja osobiście używam Eclipse, którym łączę się na port 4444 z SSL i ustawiam bazowy DN jako cn=config. Wchodzę więc w odpowiednią gałąź cn=Plugins,cn=config, podświetlam cn=Mail Unique Attribute i eksportuję do LDIFa, którego zapisuję na dysk:

# cat Mail-unique.ldif
version: 1

dn: cn=Mail Unique Attribute,cn=Plugins,cn=config
objectClass: ds-cfg-unique-attribute-plugin
objectClass: ds-cfg-plugin
objectClass: top
cn: Mail Unique Attribute
ds-cfg-enabled: true
ds-cfg-java-class: org.opends.server.plugins.UniqueAttributePlugin
ds-cfg-plugin-type: postoperationadd
ds-cfg-plugin-type: postoperationmodify
ds-cfg-plugin-type: postoperationmodifydn
ds-cfg-plugin-type: postsynchronizationadd
ds-cfg-plugin-type: postsynchronizationmodify
ds-cfg-plugin-type: postsynchronizationmodifydn
ds-cfg-plugin-type: preoperationadd
ds-cfg-plugin-type: preoperationmodify
ds-cfg-plugin-type: preoperationmodifydn
ds-cfg-type: mail

Wrzucam LDIFa na serwer i importuję go do katalogu:

# ldapmodify -a -D cn=dirmgr -h localhost -X -f Mail-unique.ldif
Password for user 'cn=dirmgr':
Processing ADD request for cn=Mail Unique Attribute,cn=Plugins,cn=config
ADD operation successful for DN cn=Mail Unique Attribute,cn=Plugins,cn=config

Można też to zrobić przy pomocy narzędzia graficznego, ale chciałem pokazać jak to zrobić „z palca” 🙂

Możesz również polubić…

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.