• Bez kategorii

dovecot-1.2-sieve-0.1.17

Dovecot Sieve is a fully rewritten Sieve implementation for Dovecot v1.2 and newer. The main reason for rewriting the Sieve engine was to provide more reliable script execution and to provide better error messages to users and system administrators. This implementation is part of the Pigeonhole project.

Source: http://wiki.dovecot.org/LDA/Sieve/Dovecot

At first you need to download sources, unpack it and make or edit configuration script:

root@feniks:/home/soft/dovecot# su - soft
soft@feniks:~% cd dovecot 
soft@feniks:~/dovecot% wget http://www.rename-it.nl/dovecot/1.2/dovecot-1.2-sieve-0.1.17.tar.gz
soft@feniks:~/dovecot% gtar -zxf dovecot-1.2-sieve-0.1.17.tar.gz
soft@feniks:~/dovecot% cp drf_sieve-1.2-0.1.12_conf drf_sieve-1.2-0.1.17_conf
soft@feniks:~/dovecot% vi drf_sieve-1.2-0.1.17_conf

Configuration and compilation with use of script:

soft@feniks:~/dovecot% ./drf_sieve-1.2-0.1.17_conf
cc: Sun C 5.9 SunOS_sparc Patch 124867-01 2007/07/12
usage: cc [ options] files. Use 'cc -flags' for details
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/opt/SUNWspro/bin:/usr/ccs/bin:/usr/ucb
CFLAGS=-xtarget=native -xO3 -xautopar
CPPFLAGS=-I/usr/local/openldap/include -I/usr/local/ssl/include -I/usr/local/include
CXXFLAGS=-xtarget=native -xO3 -xautopar
LDFLAGS=-L/usr/local/openldap/lib -R/usr/local/openldap/lib -L/usr/local/ssl/lib -R/usr/local/ssl/lib -L/usr/local/lib -R/usr/local/lib
=============================================
dmake clean [y|n] ?
n
=============================================
configure [y|n] ?
y
checking for a BSD-compatible install... /usr/local/bin/ginstall -c
checking whether build environment is sane... yes
...
config.status: executing depfiles commands
config.status: executing libtool commands
=============================================
dmake [y|n] ?
y
dmake all-recursive
Making all in src
Making all in lib-sieve
Making all in plugins
Making all in vacation
source='cmd-vacation.c' object='cmd-vacation.lo' libtool=yes \
DEPDIR=.deps depmode=none /bin/bash ../../../../depcomp \
/bin/bash ../../../../libtool --tag=CC  --mode=compile cc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../..  -I../../ -I/home/soft/dovecot/dovecot-1.2.13 -I/home/soft/dovecot/dovecot-1.2.13/src/lib -I/home/soft/dovecot/dovecot-1.2.13/src/lib-mail -I/home/soft/dovecot/dovecot-1.2.13/src/lib-storage -I/usr/local/openldap/include -I/usr/local/ssl/include -I/usr/local/include -xO3 -xautopar -I/usr/local/openssl-0.9.8o/include -c -o cmd-vacation.lo cmd-vacation.c
...
Making all in doc
Making all in man
Compillation successful

Now you can switch back to root and install software

soft@feniks:~/dovecot% exit
root@feniks:/home/soft/dovecot# cd dovecot-1.2-sieve-0.1.17 
root@feniks:/home/soft/dovecot/dovecot-1.2-sieve-0.1.17# dmake -m serial install
Making install in src
Making install in lib-sieve
Making install in plugins
Making install in vacation
...

dovecot-1.2-sieve-0.1.17

Dovecot Sieve jest kompletnie przepisaną implementacją Sieve dla Dovecota w wersji 1.2 i nowszych. Głównym powodem przepisania silnika Sieve było zapewnienie bardziej niezawodnego wykonywania skryptu oraz lepszych komunikatów błędów dla użytkowników i administratorów systemu. Ta implementacja jest częścią Projektu Pigeonhole.

Źródło: http://wiki.dovecot.org/LDA/Sieve/Dovecot

Ściągnięcie źródeł, rozpakowanie i edycja skryptu do konfiguracji i kompilacji Sieve:

root@feniks:/home/soft/dovecot# su - soft
soft@feniks:~% cd dovecot 
soft@feniks:~/dovecot% wget http://www.rename-it.nl/dovecot/1.2/dovecot-1.2-sieve-0.1.17.tar.gz
soft@feniks:~/dovecot% gtar -zxf dovecot-1.2-sieve-0.1.17.tar.gz
soft@feniks:~/dovecot% cp drf_sieve-1.2-0.1.12_conf drf_sieve-1.2-0.1.17_conf
soft@feniks:~/dovecot% vi drf_sieve-1.2-0.1.17_conf

Konfiguracja i kompilacja przy pomocy skryptu:

soft@feniks:~/dovecot% ./drf_sieve-1.2-0.1.17_conf
cc: Sun C 5.9 SunOS_sparc Patch 124867-01 2007/07/12
usage: cc [ options] files. Use 'cc -flags' for details
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/opt/SUNWspro/bin:/usr/ccs/bin:/usr/ucb
CFLAGS=-xtarget=native -xO3 -xautopar
CPPFLAGS=-I/usr/local/openldap/include -I/usr/local/ssl/include -I/usr/local/include
CXXFLAGS=-xtarget=native -xO3 -xautopar
LDFLAGS=-L/usr/local/openldap/lib -R/usr/local/openldap/lib -L/usr/local/ssl/lib -R/usr/local/ssl/lib -L/usr/local/lib -R/usr/local/lib
=============================================
dmake clean [y|n] ?
n
=============================================
configure [y|n] ?
y
checking for a BSD-compatible install... /usr/local/bin/ginstall -c
checking whether build environment is sane... yes
...
config.status: executing depfiles commands
config.status: executing libtool commands
=============================================
dmake [y|n] ?
y
dmake all-recursive
Making all in src
Making all in lib-sieve
Making all in plugins
Making all in vacation
source='cmd-vacation.c' object='cmd-vacation.lo' libtool=yes \
DEPDIR=.deps depmode=none /bin/bash ../../../../depcomp \
/bin/bash ../../../../libtool --tag=CC  --mode=compile cc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../..  -I../../ -I/home/soft/dovecot/dovecot-1.2.13 -I/home/soft/dovecot/dovecot-1.2.13/src/lib -I/home/soft/dovecot/dovecot-1.2.13/src/lib-mail -I/home/soft/dovecot/dovecot-1.2.13/src/lib-storage -I/usr/local/openldap/include -I/usr/local/ssl/include -I/usr/local/include -xO3 -xautopar -I/usr/local/openssl-0.9.8o/include -c -o cmd-vacation.lo cmd-vacation.c
...
Making all in doc
Making all in man
Compillation successful

Możesz również polubić…

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.