GnuPG

The GNU Privacy Guard

GnuPG jest kompletną i bezpłatną implementacją standardu OpenPGP zdefinowanego przez RFC4880 (znanego również jako PGP). GnuPG pozwala szyfrować i podpisywać dane i korespondencję, posiada możliwości elastycznego zarządzania systemem kluczy oraz moduły dostępu do każdego typu katalogów kluczy publicznych. GnuPG znane również jako GPG jest narzędziem powłoki, które posiada zdolność łatwej integracji z innymi aplikacjami. Dostępnych jest wiele frontendów i aplikacji wykorzystujących biblioteki. GnuPG w wersji 2 dostarcza również wsparcia dla standardu S/MIME i Secure Shella (ssh).

GnuPG jest oprogramowaniem darmowym. Może być dowolnie używane, modyfikowane i dystrybuowane pod warunkami zawartymi w GNU General Public License.

Odzyskaj swoją prywatność

Nawet jeśli nie masz nic do ukrycia, używanie szyfrowania pomaga chronić prywatność ludzi, z którymy się komunikujesz i utrudnia działanie masowym systemom nadzoru, które mogą skanować wiadomości. Jeśli masz coś ważnego do ukrycia – jesteś w dobrym towarzystwie; GnuPG jest jednym z narzędzi, które Edward Snowden używał do demaskowania tajemnic o NSA.

Odwiedź stronę Email Self-Defense aby dowiedzieć się jak i dlaczego powinieneś używać GnuPG do komunikacji elektronicznej. Jeśli potrzebujesz drukowanej wersji, zobacz FSFE’s GnuPG leaflet.

Kilka podstawowych informacji (tłumaczenie z pliku README):

GnuPG jest narzędziem (na licencji GNU) służącym do bezpiecznej komunikacji i przechowywania danych.

Może być używane do szyfrowania danych oraz tworzenia podpisów cyfrowych.

Zawiera zaawansowane funkcje zarządzania kluczami i jest dostosowane do zaproponowanego Internetowego standardu OpenPGP, opisanego w RFC2440.

GnuPG pracuje najlepiej na systemach GNU/Linux lub *BSD. Wiele innych systemów Unices jest także wspieranych, lecz nie jest tak dobrze przetestowana jak na darmowych Unices.

Zobacz http://www.gnupg.org/download/supported_systems.html, aby uzyskać listę systemów, na których wiadomo, że działa GnuPG.

Zobacz plik COPYING aby uzyskać informację o prawach autorskich i gwarancji.

Dlatego, że GnuPG nie używa żadnych opatentowanych algorytmów, nie jest w pełni kompatybilne z PGP 2.x, które używa opatentowanego algorytmu IDEA. Zobacz http://www.gnupg.org/why-not-idea.html aby uzyskać więcej informacji na ten temat, włącznie z tym, co należy zrobić jeśli jesteś prawnie upoważniony do używania algorytmu IDEA.

Domyślnymi algorytmami są DSA i ElGamal, ale RSA jest także wspierany. ElGamal jest dostępny do podpisywania, ale ze względu na większy rozmiar samej sygnatury jest mocno przestarzały (proszę odnotować, że sama implementacja ElGamal w GnuPG *nie* jest niebezpieczna). Wspieranymi symetrycznymi algorytmami są: AES, 3DES, Blowfish, CAST5 i Twofish.
Dostępne algorytmy Digest to MD5, RIPEMD/160, SHA-1, SHA-256, SHA-384 i SHA-512. Dostępne algorytmy kompresji to ZIP oraz ZLIB.

Gwoli dopełnienia – jedno, zapewne nurtujące niektórych pytanie (i odpowiedź) z FAQ:

Czy GnuPG jest darmowe do zastosować prywatnych i komercyjnych ?

Tak. GnuPG jest częścią rodziny narzędzi i aplikacji GNU dostarczanych zgodnie z General Public License (GPL) przez Free Software Fundation (FSF). Co za tym idzie, oprogramowanie można bezpłatnie kopiować, modyfikować i rozpowszechniać z zachowaniem zgodności z tą licencją. Proszę przeczytać plik COPYING towarzyszący aplikacji, aby uzyskać więcej informacji.

Instalacja GnuPG:

Najnowszą wersję programu GnuPG można pobrać zawsze ze strony projektu http://www.gnupg.org

Instalacja w większości systemów linuxowych sprowadza się do instalacji pakietu, np. pod Debianem/Ubuntu będzie to:

sudo apt-get install gnupg

Instalacja ze źródeł (np. pod Solarisem) też nie jest uciążliwa (przynajmniej 1.4.x, bo 2.x wymaga dodatkowych bibliotek):

./configure --prefix=/usr/local \
  --with-libiconv-prefix=/usr/local \
  --with-libintl-prefix=/usr/local

checking build system type... sparc-sun-solaris2.10
checking host system type... sparc-sun-solaris2.10
checking for a BSD-compatible install... /usr/local/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /usr/local/bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether gmake sets $(MAKE)... yes
configure: autobuild project... gnupg
configure: autobuild revision... 1.4.12
...
config.status: creating po/POTFILES
config.status: creating po/Makefile

        Version info:  gnupg 1.4.12
        Configured for: SunOS (sparc-sun-solaris2.10)
 Extra cpu specific functions: udiv

Kompilacja:

gmake
gmake all-recursive
...
gmake[2]: Opuszczenie katalogu `/home/soft/gnupg/gnupg-1.4.12/checks'
gmake[2]: Wejście do katalogu `/home/soft/gnupg/gnupg-1.4.12'
gmake[2]: Opuszczenie katalogu `/home/soft/gnupg/gnupg-1.4.12'
gmake[1]: Opuszczenie katalogu `/home/soft/gnupg/gnupg-1.4.12'

Wykonanie załączonych testów:

gmake check
...
PASS: version.test
Hash algorithm SHA-224 is not installed (not an error)
Hash algorithm SHA-256 is not installed (not an error)
...
===================
All 27 tests passed
===================

Instalacja po przełączeniu na roota (lub sudo):

gmake install

To spowoduje instalację GnuPG w katalogu /usr/local, który zwykle umieszczam w ścieżce (PATH) przed /usr/bin
Można sprawdzić czy działa. Najlepiej jest sprawdzić wersję GnuPG:

gpg --version
gpg (GnuPG) 1.4.12
Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Home: .
Obsługiwane algorytmy:
Asymetryczne: RSA, RSA-E, RSA-S, ELG-E, DSA
Symetryczne: 3DES, CAST5, BLOWFISH, AES, AES192, AES256, TWOFISH, CAMELLIA128, 
       CAMELLIA192, CAMELLIA256
Skrótów: MD5, SHA1, RIPEMD160, SHA256, SHA384, SHA512, SHA224
Kompresji: Nieskompresowany, ZIP, ZLIB, BZIP2

Może też zdarzyć się tak, że w pierwszej linii dostaniemy taki komunikat:

Warning: using insecure memory! (Uwaga: używam niezabezpieczonej pamięci)

Aby pozbyć się tego komunikatu można zrobić dwie rzeczy: nadać suida programowi gpg

chmod u+s /usr/local/gnupg/bin/gpg

lub dopisać do konfigu opcję ‚no-secmem-warning’:

echo "no-secmem-warning" >> ~/.gnupg/gpg.conf

Instalacja pod Windows sprowadza się do ściągnięcia binariów i rozpakowaniu ich w jakimś katalogu (domyślnie C:\GnuPG), jeśli chcemy, aby GnuPG gadało z nami po polsku, to w tym katalogu należy utworzyć katalog (przepraszam folder) Locale i skopiować tam plik pl.mo zmieniając mu nazwę na gnupg.mo. Czyli (w domyślnej instalacji) powinien powstać plik:
C:\GnuPG\Locale\gnupg.mo
Teraz wystarczy dodać odpowiednie wpisy do rejestru (załatwia to plik gnupg-w32.reg) i gotowe.

Oczywiście jeśli ktoś zmieni miejsce instalacji, to musi odpowiednio zmodyfikować ścieżki w rejestrze. W razie czego przydatny może być opis zawarty w README.W32

Na temat generacji kluczy była kiedyś strona http://linio.terramail.pl/gnupg.html, z której zresztą sam korzystałem, ale jak widzę dziś już nie działa.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.