Otagowano: OpenLDAP

Kowersja schematu LDAP do LDIF

Potęgą usługi katalogowej LDAP jest możliwość definiowania własnych atrybutów, klas obiektów, reguł itp. i grupowania ich w tzw. schematy, które można dodawać do konfiguracji.

Na dzień dzisiejszy jednak większość schematów, które znajdziecie w sieci jest zorganizowana w bloki zawierające definicje atrybutów i klas obiektów, wygląda to mniej więcej tak:

definicja typu atrybutu:


attributetype ( 1.3.6.1.4.1.32349.1.2.2.9 NAME 'accountStatus'
    DESC 'The status of a user account: active, disabled'
    EQUALITY caseIgnoreIA5Match
    SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
    SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26
    SINGLE-VALUE )