Kategoria: System pocztowy

Imap Proxy

IMAP Proxy jest cacheującym serwerem proxy IMAP przeznaczonym do użycia z klientami webmail, które nie potrafią utrzymywać stałych połączeń do serwera IMAP. IMAP Proxy umieszcza się pomiędzy serwerem webmail i serwerem IMAP. Przyjmuje on...

Konfiguracja dostarczania poczty w LDAP

Ostatnim razem pisałem o uwierzytelnianiu użytkowników w katalogu LDAP aby umożliwiać im odbieranie i nadawanie poczty. Teraz nadszedł czas aby skonfigurować Postfixa aby dostarczał pocztę do właściwych skrzynek.
Jeśli sam kompilujesz Postfixa musisz pamiętać o dodaniu do niego wsparcia dla LDAP. Mój opis tym razem bazuje na Ubuntu, więc trzeba tylko zainstalować odpowiedni pakiet postfix-ldap:
[bash]
$ sudo -i
# apt-get install postfix-ldap
[/bash]
To załatwi sprawę wsparcia map ldap: w Postfixie.
Teraz idziemy do konfiguracji Postfixa: