Miesięczne Archiwum: maj 2011

Konfiguracja dostarczania poczty w LDAP

Ostatnim razem pisałem o uwierzytelnianiu użytkowników w katalogu LDAP aby umożliwiać im odbieranie i nadawanie poczty. Teraz nadszedł czas aby skonfigurować Postfixa aby dostarczał pocztę do właściwych skrzynek.
Jeśli sam kompilujesz Postfixa musisz pamiętać o dodaniu do niego wsparcia dla LDAP. Mój opis tym razem bazuje na Ubuntu, więc trzeba tylko zainstalować odpowiedni pakiet postfix-ldap:
[bash]
$ sudo -i
# apt-get install postfix-ldap
[/bash]
To załatwi sprawę wsparcia map ldap: w Postfixie.
Teraz idziemy do konfiguracji Postfixa:

Upgrade BerkeleyDB

Przy przenoszeniu katalogu LDAP do nowej instalacji z nowszą wersją samego OpenLDAP (2.4.25) i nowszą wersją BerkeleyDB (5.1.25) musiałem dokonać upgradeu środowiska BerkeleyDB. Ponieważ można się natknąć na to w dowolnej aplikacji wykorzystującej bdb, gdy podnosimy wersję BerkeleyDB, postanowiłem opisać jak tego dokonałem. Jeśli w logach znajdziecie coś takiego:


Program version 5.1 doesn't match environment version 4.7
database ... cannot be opened, err -30969. Restore from backup!
bdb(...): txn_checkpoint interface requires an environment configured for the transaction subsystem
bdb_db_close: database "...": txn_checkpoint failed: Invalid argument (22).
backend_startup_one (type=hdb, suffix="..."): bi_db_open failed! (-30969)
bdb_db_close: database "...": alock_close failed

to właśnie oznacza, że należy zrobić upgrade. Najpierw jednak polecam zrobić kopię:

syslog-ng-3.1.2

Syslog-NG to ulepszony system zbierania i zarządzania logami systemowymi. Potrafi zbierać logi z różnych źródeł, przez udp i tcp i zapisywać je w różnych formatach i miejscach (pliki, bazy danych itp.).

glib-2.28.7

GLib jest mi potrzebne do kompilacji i uruchomienia oprogramowania Syslog-ng.

Poniżej zapis sesji konfiguracji i kompilacji GLib 2.28.7. Skrypt w załączniku.

syslog-ng-3.2.4

Syslog-NG to ulepszony system zbierania i zarządzania logami systemowymi. Potrafi zbierać logi z różnych źródeł, przez udp i tcp i zapisywać je w różnych formatach i miejscach (pliki, bazy danych itp.).

Poniżej zapis sesji konfiguracji i kompilacji Syslog-ng 3.2.4. Skrypt w załączeniu.

eventlog-0.2.12

Eventlog jest potrzebny do instalacji Syslog-ng. Poniżej znajduje się zapis sesji kompilacji Eventlog 0.2.12. Skrypt w załączeniu.

OpenLDAP-2.4.25

OpenLDAP jest implementacją open source protokołu Lightweight Directory Access Protocol.


soft@wega:~/openldap% ./drf_openldap-2.4.25_conf 
cc: Sun C 5.10 SunOS_sparc 2009/06/03
usage: cc [ options] files.  Use 'cc -flags' for details
MANPATH=/usr/local/share/man:/usr/local/man:/usr/share/man
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/opt/SUNWspro/bin:/usr/ccs/bin
CFLAGS=-fast -xautopar
CPPFLAGS=-I/usr/local/ssl/include -I/usr/local/BerkeleyDB.5.1/include -I/usr/local/include
CXXFLAGS=-fast -xautopar
LDFLAGS=-L/usr/local/ssl/lib -R/usr/local/ssl/lib -L/usr/local/BerkeleyDB.5.1/lib -R/usr/local/BerkeleyDB.5.1/lib -L/usr/local/lib -R/usr/local/lib
=============================================
dmake clean [y|n] ?
n

pkg-config-0.25

pkg-config jest narzędziem wspomagającym kompilowanie aplikacji i bibliotek. Pomaga wstawić odpowiednie opcje kompilatora do linii poleceń, więc aplikacja może użyć np. gcc -o test test.c `pkg-config --libs --cflags glib-2.0` zamiast sztywno wstawiać ścieżkę do lokalizacji gdzie można znaleźć glib (lub inne biblioteki). Program jest elastyczny, więc może również służyć do definiowania lokalizacji dokumentacji na przykład.

mysql-5.1.57

MySQL Community Edition jest bezpłatną wersją najpopularniejszego na świecie serwera baz danych, wspieraną przez aktywną społeczność developerów i entuzjastów open source.

Kompiluję najnowszą wersję z gałęzi 5.1, pomimo że dostępna jest już stabilna wersja 5.5 i rozwojowa 5.6. Wynika to z tego, że obecnie używamy wersji z gałęzi 5.0, a instrukcja upgradeu przewiduje stopniowe podnoszenie wersji, czyli najpierw do 5.1 a dopiero później do 5.5.

BerkeleyDB-5.1.25

Oracle Berkeley DB jest wiodącym, osadzalnym silnikiem przestrzeni, która zapewnia developerom szybką, niezawodną, lokalną bazę danych bez potrzeby administracji. Oracle Berkeley DB jest biblioteką, którą można włączyć bezpośrednio do aplikacji. Aplikacja tworzy proste wywołania funkcji zamiast wysyłać zapytania do zdalnego serwera, eliminując narzuty wydajnościowe architektur klient-serwer.